Thailand Fiber Optics

บทความ

ส.ค. 2555 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฟส2

05-08-2556 11:37:10น.
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ไว้วางใจ เลือกใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออพติค ยี่ห้อ SIQURA ทั้งหมดกว่า 25 ชุด โดยใช้ 9225series เพื่อสังเกตการงานผลิตไฟฟ้า ในระบบทั้งหมด