Thailand Fiber Optics

บทความ

รวมภาพกิจกรรม จากงานสัมมนา \"New Innovation of CCTV IP-Networking\"

05-08-2556 11:37:10น.
รวมภาพกิจกรรม จากงานสัมมนา "New Innovation of CCTV IP-Networking"

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกทาน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ของทางบริษัทฯ เราได้เก็บภาพความสำเร็จของงานเล็กๆ น้อยๆ มาฝาก เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป