Thailand Fiber Optics

บทความ

ก.พ. 2551 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม

05-08-2556 11:37:10น.

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก โดย บมจ.บางจากปิโตรเลียม วางใจเลือกใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออพติค Optelecom-nkf ในพื้นที่ไวต่อการระเบิด (Harzard Area) เพื่อใช้สังเกตการณ์ระบบการกลั่นน้ำมันและรักษาความปลอดภัย โดยใช้ 9100series กว่า 30 ชุด และกำลังเพิ่มเติมอีก 20 ชุด ภายในปี 2552