Thailand Fiber Optics

IP Video Encoder/Decoder

อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก ภาพ/เสียง/PTZ ให้เข้าสู่เครือข่าย IP โดยใช้การเข้ารหัส (Encoder) แบบ MPEG-4 และสามารถแปลงกลับ (Decoder) จากเครือข่าย IP กลับมาสู่สัญญาณ ภาพ/เสียง/PTZ
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ